Po-Godne Życie

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Po-Godne Życie” powstało w listopadzie 2017 r. z inicjatywy 10 instruktorów i pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w Józefowie. W styczniu 2019 r. objęło pieczę nad funkcjonującymi od 1994 r. przy Spółdzielni Inwalidów „Techniczna” w Józefowie Warsztatami Terapii Zajęciowej.

Uczestnictwo w WTZ stwarza Podopiecznym okazję do nauki, poznawania świata, twórczego spędzania czasu oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Mogą oni ponadto brać udział w wycieczkach krajoznawczych oraz spotkaniach z przedstawicielami interesujących zawodów.

Mimo że Warsztaty są dotowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uzyskiwane środki nie wystarczają na pełne finansowanie tej działalności, a tym bardziej na realizację szerszych celów. Jest to jedyne stowarzyszenie w Józefowie, które pragnie działać na rzecz dorosłych osób z niepełnosprawnościami.

Piszą o sobie: “Mamy wiele pomysłów i zapału. Jesteśmy przekonani, że uda nam się je zrealizować przy wsparciu i hojności Darczyńców a także instytucji państwowych oraz przedstawicieli biznesu”

http://www.pogodnezycie.pl/

Od lat wspierają akcję Gwiazdobranie i Dawanie. W tym roku na licytację przekazali trzy prace plastyczne wykonane przez uczestników WTZ.

Las

wymiary: 50 x 35 cm

technika: haft

cena wywoławcza: 50 zł

Jak pies z kotem

wymiary: 60 x 40 cm w antyramie

technika: pastel

cena wywoławcza: 50 zł

Nad rzeką

wymiary: 39 x 30 cm

technika: pastel

cena wywoławcza: 40 zł