Po-Godne Życie

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Po-Godne Życie” powstało w listopadzie 2017 r. z inicjatywy 10 instruktorów i pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w Józefowie. W styczniu 2019 r. objęło pieczę nad funkcjonującymi od 1994 r. przy Spółdzielni Inwalidów „Techniczna” w Józefowie Warsztatami Terapii Zajęciowej.

Uczestnictwo w WTZ stwarza Podopiecznym okazję do nauki, poznawania świata, twórczego spędzania czasu oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Mogą oni ponadto brać udział w wycieczkach krajoznawczych oraz spotkaniach z przedstawicielami interesujących zawodów.

Mimo że Warsztaty są dotowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uzyskiwane środki nie wystarczają na pełne finansowanie tej działalności, a tym bardziej na realizację szerszych celów. Jest to jedyne stowarzyszenie w Józefowie, które pragnie działać na rzecz dorosłych osób z niepełnosprawnościami.

Piszą o sobie: “Mamy wiele pomysłów i zapału. Jesteśmy przekonani, że uda nam się je zrealizować przy wsparciu i hojności Darczyńców a także instytucji państwowych oraz przedstawicieli biznesu”

http://www.pogodnezycie.pl/

Od wielu lat angażujemy się także w działalność dobroczynną na rzecz potrzebujących prowadzoną przez inne podmioty. Przekazujemy prace plastyczne na licytacje odbywające się w ramach józefowskiej akcji charytatywnej „Gwiazdobranie i Dawanie”.

 

Wspomnienie z wakacji

wymiary: 50 x 40 cm w antyramie

technika: linoryt

cena wywoławcza: 50 zł

licytacja online zaczyna się 23 listopada i kończy 26 listopada o godz. 21:00

https://www.facebook.com/groups/gwiazdobranieidawanie2020/?mibextid=oMANbw

 

Willa “Balbinów”

wymiary: 50 x 40 cm w antyramie

technika: sucha igła

cena wywoławcza: 50 zł

licytacja online zaczyna się 15 listopada i kończy 18 listopada o godz. 21:00

https://www.facebook.com/groups/gwiazdobranieidawanie2020/?mibextid=oMANbw