„Po-Godne Życie” – Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Po-Godne Życie” powstało w listopadzie 2017 r. z inicjatywy 10 instruktorów i pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w Józefowie. W styczniu 2019 r. objęło pieczę nad funkcjonującymi od 1994 r. przy Spółdzielni Inwalidów „Techniczna” w Józefowie Warsztatami Terapii Zajęciowej.

Uczestnictwo w WTZ stwarza Podopiecznym okazję do nauki, poznawania świata, twórczego spędzania czasu oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Mogą oni ponadto brać udział w wycieczkach krajoznawczych oraz spotkaniach z przedstawicielami interesujących zawodów.

Mimo że Warsztaty są dotowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uzyskiwane środki nie wystarczają na pełne finansowanie tej działalności, a tym bardziej na realizację szerszych celów. Jest to jedyne stowarzyszenie w Józefowie, które pragnie działać na rzecz dorosłych osób z niepełnosprawnościami.

Piszą o sobie: “Mamy wiele pomysłów i zapału. Jesteśmy przekonani, że uda nam się je zrealizować przy wsparciu i hojności Darczyńców a także instytucji państwowych oraz przedstawicieli biznesu”

http://www.pogodnezycie.pl/

Od lat wspierają akcję Gwiazdobranie i Dawanie. W tym roku przekazali trzy prace plastyczne wykonane przez uczestników WTZ.

Jelonek zimowy
autorzy: Dawid Czajka lat 29 i Radosław Brzezicki lat 27, obaj z niepełnosprawnością intelektualną
cena wywoławcza: 70zł
Torba filcowa z haftem
autorzy: Elżbieta Piechota lat 50 i Małgorzata Olejnik lat 41 z niepełnosprawnością intelektualną
cena wywoławcza: 70zł
Irysy
obrazek haftowany kordonkiem metodą supełkową
autor: Mariola Deszczka lat 45 z niepełnosprawnością intelektualną
cena wywoławcza: 80zł