Wojtek Rękawek

Wojtek ma 11 lat. Choruje na SMA – rdzeniowy zanik mięśni. Interesuje się programowaniem, grafiką komputerową, montażem filmów, piłką nożną.

Na licytację Gwiazdobrania podarował swój rysunek. Pracę wykonał na lekcji plastyki w szkole, pod kierunkiem nauczycielki plastyki, z pomocą asystentki szkolnej.

Tytuł: Zachód słońca na sawannie

Wymiary z ramką: 30 x 40 cm

Technika mieszana