Miejski Ośrodek Kultury

Nasze motto: „Naturalnie z Kulturą”. W naszej pracy kreujemy i wspieramy wydarzenia o charakterze kulturalnym, społecznym, edukacyjnym i rekreacyjnym, czerpiąc z energii i wyjątkowości miejsca, w którym się znajdujemy. Józefów jest miastem obdarzonym szczególną historią i atmosferą. To wciąż wyczuwalny urok dawnego letniska, leśny krajobraz, wszechobecne sosny, unikalna nadświdrzańska architektura, ale również dziedzictwo pozostawione przez wybitnych artystów oraz potencjał twórczy mieszkańców.
W oparciu o te zasoby, Miejski Ośrodek Kultury tworzy przestrzeń otwartą dla wszystkich pokoleń i platformę współpracy dla różnych podmiotów, buduje programy rozwoju kultury lokalnej, promuje i wspiera artystów z Józefowa (amatorów i profesjonalistów), stale rozwija ofertę edukacji kulturalnej i lokalnej. Istotna jest dla nas równowaga pomiędzy tworzeniem wysokiej jakości programu, a otwartością na dialog ze społecznością lokalną i uważnością na jej potrzeby. Wspieramy  twórcze postawy, rozwój i odkrywanie pasji. Włączamy mieszkańców w procesy kształtowania kultury. Wciągamy i dajemy się wciągać w interakcje. Inspirujemy, integrujemy i aktywizujemy.
Do najważniejszych projektów MOK-u realizowanych cyklicznie w ostatnich latach należą: Festiwal Bluesowy im. Tadeusza Nalepy „Lep na Bluesa”, Festiwal Otwarte Ogrody, Ogólnopolski Przegląd Teatrów dla dzieci „Bez sceny”. Ośrodek był również organizatorem wydarzeń z zakresu ochrony i promocji niematerialnego dziedzictwa kulturowego: Mistrzostw Polski w Karach Mazurowych, Konkursu Dowolnych Kompozycji Tańców Polskich NARODOWA PULSACJA, Festiwalu Niezwykłych Brzmień i Niezwykłych Instrumentów.
Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie jest samorządową instytucją kultury działającą od 1973 roku. Swoje zadania realizuje w głównej siedzibie, która znajduje się w centrum miasta oraz w profilowanych i nowoczesnych placówkach: Willi Balbinów i Klubie Hydrofornia. W kolejnych latach MOK rozszerzy swoją działalność o kolejne dwa, historyczne i zrewitalizowane obiekty: Kolonię Frankówkę (przyszły Dom Nauki i Sztuki) oraz budynek stacji wąskotorowej, który będzie funkcjonował jako Stacja/Integracja.


https://mokjozefow.pl/

Sponsor w roku: ,,.