Medyczna Szkoła Policealna w Otwocku – Medyk Otwock

Medyczna Szkoła Policealna w Otwocku jest państwową szkołą z 60-letnią tradycją nauczania specjalistów w zawodach medycznych, pomocy społecznej oraz specjalistów wspierających placówki medyczne. Szkoła realizuje swoje zadania w toku pracy szkolnej, zajęć praktycznych, praktyk zawodowych, stosując nowoczesne techniki nauczania. Medyk Otwock dysponuje nowoczesnym sprzętem dydaktycznym oraz bardzo dobrymi warunkami do odbywania zajęć praktycznych. Nasza szkoła jest otwarta na potrzeby słuchaczy i w związku z tym proponuje różne formy kształcenia: tryb zaoczny, stacjonarny i dzienny. Praktyki zawodowe odbywają się w renomowanych placówkach. Medyczna Szkoła Policealna w Otwocku jest BEZPŁATNA. Do podjęcia nauki nie wymagana jest matura, wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej lub szkoły branżowej II stopnia. Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje świadectwo jej ukończenia i przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Uzyskanie tytułu zawodowego pozwala na podjęcie pracy nie tylko w Polsce, ale również w krajach UE. Absolwenci otrzymują dyplom w języku polskim oraz suplement dyplomu w języku angielskim.

https://medyk-otwock.pl/

Sponsor w roku: ,.