GiD Grupą Zadań OPP

Gwiazdobranie i Dawanie od 2011 roku jest Grupą Zadań OPP (Organizacji Pożytku Publicznego) nr 25 w Józefowie, działającą z ramienia Fundacji Dzieciom ?Zdążyć z Pomocą?


Fundacja wygenerowała na cele naszej zbiórki subkonto, na które można wpłacać pieniądze. Wszelkie opłaty uczestnictwa m.in: za udział w turnieju GwiazdoGranie, opłaty za stoiska oraz wsparcie od sponsorów można przelewać na nasze subkonto.


Po zakończonej zbiórce, wzorem lat ubiegłych, całościowa kwota zostanie podzielona na wszystkie zgłoszone przez Fundację dzieci  mieszkające w Józefowie i będące pod jej opieką.


informacje o koncie


Wszelkie wpłaty można wnosić na nasze SUBKONTO nr:


17 1240 1037 1111 0010 1930 9939


w tytule przelewu musi być podane:


Gwiazdobranie i Dawanie grupa zadań OPP nr 25 - darowizna na podopiecznych z Józefowa, imię i nazwisko wnoszącego opłatę oraz za co (np. "stoliki wystawowe", "wpisowe gwiazdogranie" lub po prostu "wsparcie")

Share

Additional information